Talent
focused
consultancy
data, finance & risk
Discover Us

succesvolle teams
Door een talent
focused
aanpak

61

Actieve projects

8.1

klantScore

8.6

trainingscore

Onze services

Mploy Associates maakt teams succesvol door het verbinden, ontwikkelen en behouden van talent. Dit noemen we een talentgerichte aanpak. Onze aanpak.

We zijn gespecialiseerd in data, finance en risk. Door de inzet van hoog opgeleide consultants helpen wij onze klanten vooruit met het succesvol maken van hun teams. We doen dit door het beste talent in te zetten en ze verder te ontwikkelen op persoonlijk, professioneel en technisch gebied via onze exclusieve Talent Programs.

Wil je meer weten over onze aanpak? Klik op de onderstaande button

Meer info

recente projecten

Risk Data Engineering

Bij meerdere klanten zijn onze Interim Professionals nauw betrokken geweest bij de data aggregatie van datasets uit meer dan 30 verschillende databronnen, variërend van data warehouses tot MS Access databases. Het belangrijkste doel van deze datasets was om de juiste gegevens te verschaffen voor het modelleren van krediet-, rente- en liquiditeitsrisico’s en dataverzoeken van de ECB tijdens TRIM-projecten.

Vaststellen van businessplan en tariefberekening

Onze professionals hebben de tariefberekeningen uitgevoerd voor nieuwe arbeidsongeschiktheids- en pensioenproducten voor een van onze internationale verzekeringsklanten. Dit omvatte de ontwikkeling van de business case, berekeningen van het economisch kapitaal en de bepaling van actuariële en commerciële tarieven voor verschillende productcategorieën.

IMPLEMENtatie van ALM-MODELlen

Voor een middelgrote retail- en corporate bank heeft Mploy Associates een belangrijke rol gespeeld bij het sourcen van alle balans items naar het risicomanagement systeem. Het belangrijkste doel van dit project was om dagelijks de volledige contractuele en gedragsmatige cashflowkalenders te genereren voor ALM en Treasury-management.

Internationaal belasting Management

Voor een belangrijke klant is een van onze Young Talents betrokken geweest bij het verbeteren van de belastingadministratie van de internationale entiteiten van de bank. Sterk stakeholder management was nodig om een ​​overzicht te krijgen van de wet- en regelgeving en de relevante belastingen per land.

IFRS9 MODEL ontwikkeling

Voor een middelgrote bank is een van onze YT Quant Modellers betrokken geweest bij de ontwikkeling van Loss-Given-Loss-modellen en transitiematrices voor hun retailportefeuilles. Na het succesvol oplossen van verschillende data gerelateerde en statistische uitdagingen, zijn de modellen goedgekeurd door de afdeling Modelvalidatie en toezichthouder ECB.

SOLVENCY II berekening en rapportage

Voor de uitvoering en automatisering van Solvency II-berekeningen hebben onze professionals een gebruiksvriendelijke en intuïtieve web-based applicatie ontwikkeld voor een internationale levensverzekeraar. Naast het vereenvoudigen van de voorgeschreven berekeningen, genereert de applicatie ook de benodigde rapportagesjablonen.

MODELvalidatie en procesaudits

Onze professionals zijn gevraagd om deel te nemen en leiding te geven aan de validatie van verschillende modellen voor rentevolatiliteit, arbeidsongeschiktheid en sterfte bij een grote verzekeringsgroep. Verder zijn we betrokken geweest bij de controle van een proces voor de berekening van technische voorzieningen en economisch kapitaal, inclusief afdekking door sterfteswaps.

AnaCredit en FinRep Automatisering

Als gevolg van wettelijke vereisten voor gedetailleerde loon data, zijn onze Young Talents in the Finance Expert-track betrokken geweest bij de automatisering van financiële rapportage processen voor AnaCredit en FinRep. Hoofddoel: nauwkeurige weergave van de kredietportefeuilles in het voorgeschreven rapportage format.

Risk Engine Implementatie

Voor een grote vermogensbeheerder is een team van Interim Professionals verantwoordelijk geweest voor de implementatie risico engine voor VaR-berekeningen, economisch kapitaal en andere risicomaatstaven voor> 80% van de soorten activa op dagelijkse basis. Er zijn sterke projectmanagement- en financiële modelleringstechnieken gebruikt om dit project binnen 6 maanden tot een goed einde te brengen.

OPTIMALe herverzekeringlayers

Om de optimale herverzekeringlayers te bepalen, hebben interim professionals van Mploy Associates een applicatie ontwikkeld en geïmplementeerd voor een van onze klanten in de verzekeringsbranche om inzicht te krijgen in winsten en verliezen tijdens stresssituaties.

Implementatie van het QRM-MODEL

Een junior consultant in ons Talent Program was verantwoordelijk voor de nauwkeurige implementatie van renterisico- en liquiditeitsmodellen in de ALM-rekentool QRM bij een van onze klanten. Als resultaat hiervan produceert de applicatie de vereiste rapportages die meer dan 80% van de balans van de bank beslaan.

Voorzieningen voor schade en arbeidsongeschiktheid

Om een ​​nauwkeurige voorziening voor schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te garanderen, was een van onze Interim Professionals verantwoordelijk voor het modelleren, berekenen en rapporteren van deze technische voorzieningen. Verder zijn verschillende modellerings- en berekeningsstappen in ResQ, R en Python herzien om de maandelijkse en jaarlijkse rapportageprocessen verder te verbeteren.

Credit Risk Data Analyse

Bij een van onze grotere klanten zijn verschillende Young Talents betrokken geweest bij het sourcen, bespreken en analyseren van historische klant- en productgegevens voor credit risk modellen. De uitdaging van dit project was het gebruik maken van Hadoop, SAS en Python, om te voldoen aan de standaard data lineage en TRIM-vereisten.

Non-FRM Dashboarding

Om realtime inzicht te krijgen in non-FRM problemen, zijn twee van onze Young Talents betrokken geweest bij het sourcen van de relevante operationele en compliance gegevens naar SAS Vya, Power BI en andere BI-tooling. Hoofddoel: het verstrekken van nauwkeurige managementinformatie voor sturings- en regelgevingsdoeleinden. Oplossing: relevante dashboards met realtime inzichten en KPI’s, beschikbaar voor alle relevante partijen.

Finance and Risk Data Alignment

As, due to choices in the past, data used for risk modelling and reporting purposes diverged from data used for financial reporting purposes, one of our tier bank clients has initiated a bank-wide alignment program to converge these data streams in the future. Our Young Talents did assist in identifying critical data sources, formatting activities, and lineage issues.

Ready voor de volgende stap?

How can we help you?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.